Mobilsat

O CO JDE …

Mobilsat je informační systém, který přispívá ke zvyšování efektivity podnikové dopravy a především ke snížení spotřeby paliva. Služba je založena na online monitorování vozidel. Průběžně zpracovává a vyhodnocuje všechna důležitá data o provozu vozidla. Prostřednictvím internetu informuje majitele o celkovém stavu sledovaného vozidla.

 

ZAHRŇTE MOBILSAT DO VAŠÍ INFORMAČNÍ STRATEGIE

Pro úspěšné naplnění cílů firemní strategie je nutné plně využít všech dostupných prostředků. I Mobilsat je jedním z nich. Implementací systému Mobilsat získáte spoustu výhod přispívajících k ziskovosti Vašeho ,,businessu,,.

Výhody řešení Mobilsat:

 • Online trvalý monitoring vozidel v reálném čase.
 • Informace o aktuální poloze vozidla.
 • Automatické vytváření knihy jízdy – údaje z této knihy jsou exportovány do přehledné tabulky MS Excel.
 • Mobilsat u každého vozidla zaznamenává všechny jeho aktuální jízdní parametry.
 • Disciplinovanější chování řidičů – provozování vozidla v optimálním režimu jízdy, eliminace ,, černých jízd,,.
 • Kontrola spotřeby PHM – přehled o natankovaném množství paliva, přehled o neobvyklých úbytcích paliva.
 • Úspora nákladů – její promítnutí do ceny produktu může přispět k tvorbě konkurenční výhody.
 • Ochrana vozidla proti odcizení.

 

FUNKCIONALITA SYSTÉMU A SLUŽBY MOBILSAT

 • Ve vozidlech jsou nainstalovány jednotky Mobilsat PLUS, které nepřetržitě měří provozní data vozidla. V každé jednotce je za účelem komunikace s ostatními moduly systému SIM karta patřící provozovateli.
 • Data získaná z jednotek se shromažďují a zpracovávají na serveru, který je trvale připojen k internetu. Server je náležitě zabezpečen proti zneužití dat.
 • Data mezi serverem a jednotkami se přenášejí prostřednictvím GSM sítí a jejich služeb, například GPRS. Přenosy dat na straně serveru zajišťují komunikační automaty, které jsou umístěny přímo na serveru, nebo na oddělených počítačích ve vhodných lokalitách a to vždy v dosahu signálu stejné GSM sítě, do které patří SIM karty v obsluhovaných jednotkách. Komunikační automaty umístěné mimo server se připojují k serveru šifrovaně prostřednictvím internetu.
 • Režim a četnost přenosů dat mezi serverem a jednotkami jsou závislé na typu měsíčního paušálu.
 • Uživatel přistupuje ke službě pomocí webové aplikace. Na počítačích uživatele se pro přístup k službě používá webový prohlížeč. K prohlížení dat je nutné zajistit z počítačů objednatele k internetu a službě. Přístup k www aplikaci pomocí webového prohlížeče je šifrován a tím zabezpečen proti odposlechu a zneužití.

 

               mobilsat

 

IMPLEMENTACE MOBILSAT SYSTÉMU JE VHODNÁ PRO NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY VOZIDEL

 • osobní vozidla
 • kamionová doprava
 • pracovní stroje
 • kurýrní služby
 • přeprava stavebního materiálu (beton, sypké hmoty, ...)

 

VELIČINY MĚŘITELNÉ POMOCÍ SYSTÉMU MOBILSAT

 • polohu vozidla
 • okamžitou rychlost vozidla
 • chod jednotlivých zařízení vozidla (chod kompresoru, hydrauliky, pumpy...)
 • teplotu nákladového prostoru.

Výstupem z prováděných měření jsou statistické údaje o nákladech na provoz, ujetých vzdálenostech, průměrné spotřebě a již zmiňovaná kniha jízd.

Poloha a rychlost

Systém Mobilsat zjistí:

 • zeměpisnou šířku, délku a nadmořskou výšku.
 • aktuální rychlosti a směr pohybu vozidla.

Proč si vybrat nás

Systém Mobilsat samozřejmě splňuje požadavky kladené na zařízení tohoto typu. Ovšem kromě běžných standardů nabízí výjimečné vlastnosti, které při provozu vozidel jistě oceníte. Např.

 • Měření hladiny paliva v nádržích vozidla s frekvencí 100 Hz (100 x za vteřinu). 
11. 07.
2011

Nová verze firmware.

Úspěšně jsme ukončili testování nové verze firmware mobilní jednotky.